Basiscursus Eerste Hulpverlener

Door de vereniging worden, in overeenstemming met de voorschriften van het Oranje Kruis te ‘s-Gravenhage, basiscursussen Eerste Hulpverlener georganiseerd. Zij verzorgen ook de examinering en diplomering.

Voor wie is de basiscursus Eerste Hulpverlener bedoeld?

Deze cursus is bestemd voor hen, die zich in de grondbeginselen van de Eerste Hulpverlening willen bekwamen.

Er is geen speciale vooropleiding vereist.
Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste functies van het lichaam, de werking en de ligging van de organen en de storingen die kunnen optreden en hoe hierbij te handelen. Levensreddende handelingen, zoals beademing en reanimatie, worden geoefend met reanimatiepoppen.

Ook wordt samengewerkt met LOTUS-slachtoffers. Deze LOTUS-slachtoffers zijn getraind om wonden en ongevalsituaties zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven om hulpverleners behulpzaam te zijn om hun vaardigheden op hen te oefenen.

Cursus informatie

In september en, bij voldoende belangstelling ook in maart, organiseert de vereniging nieuwe basiscursussen.

 • Bij de start in september wordt de cursus gegeven op maandagavonden (één avond per week).
 • Bij de start in maart wordt de cursus gehouden op maandag- en woensdagavond (twee avonden per week).

De totale cursus duurt 15 bijeenkomsten. De lesstof bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Eerste Hulpverlening
 • Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK))
 • Verbandleer en kleine ongevallen
 • Reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED)

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen ter verkrijging van het landelijk erkende diploma Eerste Hulpverlener uitgegeven door het Oranje Kruis.

Om aan het examen te mogen deelnemen, moet op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt.

Er bestaat de mogelijkheid om, in combinatie met de cursus Eerste Hulpverlener, deel te nemen aan modules: Eerste Hulp aan kinderen en Kleine Blusmiddelen

Aanmelding

Aanmelding voor deze cursus kan d.m.v. het aanmeldingsformulier. Dit formulier dient geheel ingevuld, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs te worden opgezonden naar het op het aanmeldingsformulier aangegeven adres.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en nadere cursusinformatie.

Betaling

 • Uw werkgever betaalt de cursuskosten.
  Het aanmeldingsformulier dient door hem te worden ondertekend. Hij ontvangt van ons een factuur.
 • U betaalt de kosten zelf. Bij de aanmeldingsbevestiging is tevens een acceptgirokaart gevoegd. De kosten dienen z.s.m. te worden voldaan.
  Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten. Uw verzekering kan u daarover informeren.

Algemene opmerkingen

 • De cursus staat onder leiding van een gediplomeerde instructeur Eerste Hulpverlening. Een arts belicht de achtergronden van medische onderwerpen;
 • Het cursusadres voor alle cursussen is Gedempte Zuiderdiep 54 te Groningen;
 • De cursustijden zijn van 19.15 tot ± 21.45 uur;
 • Er wordt lesgegeven uit de 27e druk van het Oranje Kruis boek (uitgave 2016). Dit krijgt u op de eerste cursusavond;
 • De geldigheidsduur van het diploma is 2 jaar. Deze termijn kan uitsluitend verlengd worden als ten minste elk jaar de vervolglessen zijn gevolgd. Meer informatie over de vervolglessen;
 • De vereniging hanteert een annuleringsregeling.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator.