Cursus op maat

Cursus op maat voor bedrijven en organisaties

Op verzoek kan de vereniging cursussen Eerste Hulpverlening organiseren die tegemoet komt aan specifieke wensen van aanvragers. Dit kunnen zijn:

 • Basiscursussen Eerste Hulpverlener
 • Vervolgcursussen Eerste Hulpverlener (uitsluitend voor hen die al een geldig diploma Eerste Hulpverlener bezitten)
 • Eerste Hulp bij wandelletsel (uitsluitend voor bezitters van een geldig diploma Eerste Hulpverlener)
 • Eerste Hulp aan kinderen
 • BHV-cursussen
 • Speciale op maat gemaakte cursussen
 • Reanimatie en AED

Opmerkingen bij de cursussen:

 • De groepsgrootte voor Eerste Hulpverlener is maximaal 12 personen.
 • De groepsgrootte voor reanimatie en AED-trainingen is maximaal 8 personen
 • De cursussen kunnen zowel overdag als ‘s-avonds worden gegeven.
 • In de diverse cursussen zijn de onderdelen Eerste Hulpverlening, verbandleer en reanimatie en AED opgenomen.
 • De basiscursus Eerste Hulpverlener en de BHV-cursus kunnen met een examen worden afgesloten.
 • In de cursus BHV kan tevens het brandtechnische deel worden opgenomen.
 • Alle cursussen kunnen, op verzoek, worden uitgebreid met specifieke onderwerpen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator.