Cursussen

Algemene informatie

Eerste Hulp is de hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld. De hiervoor noodzakelijke kennis wordt onderwezen op een aantal verschillende cursussen.

  • De basiscursus leidt op voor het landelijk erkende diploma Eerste Hulpverlener. De cursus voldoet aan de eisen die gesteld worden door het Oranje Kruis te ‘s-Gravenhage. Het examen wordt door hen afgenomen.
    Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij op verantwoorde wijze aan zijn hulpplicht kan voldoen.
  • De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van een vervolgcursus op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.

Bedrijfshulpverleners – BHV

Bedrijven moeten voldoen aan de eisen van de Arbo-wet. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zijn een of meerdere hulpverleners vereist.
Een bedrijfshulpverlener draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en derden binnen een bedrijf. Bij calamiteiten moet hij in staat zijn die hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en levensreddend kunnen handelen. Een Diploma Eerste Hulpverlener is een van de mogelijkheden hiervoor.