EHBO bij evenementen

Regelmatig wordt door organisatoren van kleine dan wel grote evenementen een beroep gedaan op de aanwezigheid van EHBO’ers. Deze vrijwilligers vormen dan een eerste opvang van gewonde bezoekers en/of deelnemers aan evenementen.

Een kleine opsomming van evenementen: zoals (binnen en buiten) sporttoernooien, binnen en buiten concerten, avondvierdaagse, wielerrondes, rondritten en schaatsen. Eigenlijk overal waar een EHBO’er de organisatie een stukje zorg uit de handen neemt.

Hulpverleners zijn EHBO’ers, die na een stageperiode, zelfstandig EHBO-posten kunnen bezetten. Zij zijn voorzien van een verbandtas of –koffer met daarin het minimaal door het Oranje Kruis aanbevolen inhoud.
Bij een aanvraag van minimaal 2 EHBO’ers kan desgevraagd een AED worden meegenomen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Verzoeken tot assistentie hulpverlening

 • Onze dienstverlening is in hoofdzaak het gebied binnen de gemeentegrenzen van de stad Groningen. Hiervan kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken.
 • Let op: Aanvragen buiten dit gebied kunnen helaas NIET in behandeling worden genomen.
 • Voor hulpaanvragen buiten ons werkingsgebied zie EHBO in de buurt.
 • De verzoeken binnen ons werkingsgebied kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier op deze website.
  De coördinator probeert dan vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Z.s.m. na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de coördinator contact met u op.
 • In verband met de beschikbaarheid van de hulpverleners is tijdige aanvraag noodzakelijk.
 • Wij gaan er van uit dat de organisator onze hulpverleners als gast ziet en tijdig van de nodige consumpties voorziet.
 • De hulpverleningsorganisatie en het verbandmateriaal kosten geld. We ontkomen er daarom niet aan de organisatoren een factuur voor geleverde diensten te sturen.
 • Bij annulering van een aanvraag nadat deze door ons is bevestigd, blijven de totale kosten verschuldigd.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator hulpverlening