Gediplomeerd

Gediplomeerd Eerste Hulpverlener en dan…?

Na het behalen van het diploma Eerste Hulpverlener staan een aantal wegen voor u open. Een belangrijke weg is uiteraard dat u in staat geacht mag worden dat u adequaat bij ongevallen op kunt treden als gediplomeerd Eerste Hulpverlener, niet alleen bij kleine ongevallen, maar ook bij levensbedreigende situaties.
Voor diverse functies bij overheid en bedrijfsleven is een geldig diploma Eerste Hulpverlener een vereiste.

Uw kennis kunt op verschillende wijzen uitbreiden:

  • het volgen van een aantal aanvullende modules
  • een opleiding volgen tot instructeur Eerste Hulpverlener
  • een opleiding volgen tot LOTUS
  • U aan te melden als hulpverlener
    Heel frequent worden gediplomeerde EHBO’ers gevraagd bij allerlei evenementen. U kunt daarbij denken aan diverse sportevenementen, concerten, vergaderingen en bijeenkomsten. Van de leden die bij deze dienst zijn aangesloten zijn al hun voorkeuren bekend. Zij worden dan ook zo veel mogelijk naar de plaatsen gezonden die ze zelf hebben aangegeven. Bij de evenementen geldt dat de EHBO’er een graag geziene gast is. Wilt u ook deel uitmaken van deze groep vrijwilligers, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze coördinator hulpverlening