Kleine blusmiddelen en ontruiming

In aansluiting op zowel de basis- als de vervolgcursus EHBO, kunt u deelnemen aan de cursus kleine blusmiddelen.

Cursus informatie

In deze cursus wordt u geleerd hoe branden kunnen ontstaan en hoe beginnende branden m.b.v. kleine blusmiddelen zijn te blussen. Kennis van de verschillende brandklassen en de keuze voor de geschikte blusapparatuur hiervoor maakt deel uit van de cursus.
Ook wordt aandacht besteed aan ontruimen van gebouwen of gedeelten daarvan.

Deze cursus bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch deel. Voor het praktijkgedeelte is beschermende kleding aanwezig.