Reanimatie en AED

Ieder week worden in ons land ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen, staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt.

 
Reanimatie, hartmassage in combinatie met beademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens zo belangrijk.
Het duurt meestal 15 minuten voordat een ambulance ter plaatse is. Juist dit kwartier is van levensbelang. Wordt in deze tijd het slachtoffer gereanimeerd, dan stijgen zijn overlevingskansen.
Om deze reden is de cursus reanimatie en AED onderdeel van de cursus Eerste Hulpverlener. Voor het praktisch deel wordt gebruik gemaakt van oefenpoppen.

AED

In een aantal gevallen is het reanimeren niet voldoende om een slachtoffer goed te reanimeren maar is het noodzakelijk om het hart zijn normale ritme terug te geven.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is in staat om via een gecontroleerde schok te helpen dat ritme te herstellen.
De huidige apparatuur met speciale computertechniek is in staat om eerst een analyse uit te voeren en vervolgens al dan niet een schok aan te bevelen en vervolgens een schok toe te dienen.

Het apparaat is zodanig ontworpen dat ook niet-medisch geschoold personeel met succes met het apparaat kan omgaan. De leerstof is opgenomen in het standaard EHBO-lespakket.


In kleine groepen wordt aan de cursisten de werking van de AED uitgelegd en wordt er intensief praktisch geoefend.
Na het volgen van de lessen is het verantwoord dat niet-medisch geschoold personeel met dit apparaat omgaat.

In tegenstelling tot de EHBO-cursussen worden de reanimatie en AED-lessen gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) De NRR is een nationaal samenwerkingsverband van organisaties die zich met reanimatie en reanimatieonderwijs bezighouden. De NRR is bepalend voor de inhoud van het reanimatieonderwijs. Op deze manier wordt bevorderd dat het reanimatieonderwijs in ons land op eenduidige wijze plaatsvindt.

Indien u geen cursus Eerste Hulpverlener maar wel een reanimatiecursus of AED-training wenst te volgen, kunt u contact opnemen met de Stichting Reanimatie Groningen.