Vervolgcursus Eerste Hulpverlener

Door de vereniging worden, in overeenstemming met de voorschriften van het Oranje Kruis te ‘s-Gravenhage, vervolgcursussen Eerste Hulpverlener georganiseerd.

Voor wie is de vervolgcursus Eerste Hulpverlener bedoeld?

Deze cursus is bestemd voor hen, die al in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulpverlener. De totale cursus duurt 6 bijeenkomsten. De lesstof bestaat uit de volgende onderdelen:

Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op de verlening van de Eerste Hulp, ook wordt ruime aandacht besteed aan het verkrijgen van meer praktische ervaring in die hulp.

Cursus informatie

Er kan een keuze worden gemaakt uit de cursus op dinsdag- of donderdagavond.

 • De cursus op dinsdagavond wordt eenmaal in de vier weken gegeven.
 • de cursus op donderdagavond eenmaal in de veertien dagen.
 • Bij voldoende belangstellen wordt een cursus op één zaterdag worden gegeven. Op deze cursus kunnen slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
 • Voor het verlengen van het diploma dienen jaarlijks de vervolglessen te worden gevolgd.
  Aan het einde van elke cursusdag bepaalt de instructeur of iedere cursist de lesstof voldoende beheerst. Het actief deelnemen aan de vervolgcursus is tevens een voorwaarde om de geldigheidstermijn van het Diploma Eerste Hulpverlener te verlengen. In twijfelgevallen kan de arts-docent of de instructeur een test afnemen.

  Er bestaat de mogelijkheid om, in combinatie met de cursus Eerste Hulpverlener, deel te nemen aan de modules: Eerste Hulp aan kinderen en Kleine Blusmiddelen.

  Aanmelding  Aanmelding voor deze cursus kan d.m.v. het aanmeldingsformulier. Dit formulier dient geheel ingevuld te worden opgezonden naar het op het aanmeldingsformulier aangegeven adres, vergezeld van een fotokopie van zowel uw identiteitsbewijs als uw EHBO-diploma.

  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zenden wij u aanvullende cursusinformatie.

  Betaling:

  • Uw werkgever betaalt de cursuskosten. Het aanmeldingsformulier dient door hem te worden ondertekend. Hij ontvangt van ons een factuur.
  • U betaalt de kosten zelf. Bij de aanvullende cursusinformatie is een acceptgirokaart gevoegd. De kosten dienen z.s.m. na ontvangst van deze acceptgirokaart te worden betaald.
   Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten. Uw verzekering kan u daarover informeren.

  Algemene opmerkingen

  • De cursus staat onder leiding van een gediplomeerde instructeur Eerste Hulpverlening. Een arts belicht de achtergronden van medische onderwerpen.
  • Het cursusadres voor alle cursussen is Gedempte Zuiderdiep 54 te Groningen.
  • De cursustijden zijn van 19.15 tot ± 21.45 uur.
  • Het cursusseizoen loopt van september t/m mei. De cursussen op dinsdagavond zijn van september t/m mei. Voor een cursus op donderdagavond kunt u kiezen uit de periode september t/m december en uit de periode januari t/m maart.
  • Er wordt lesgegeven uit de nieuwste 27e druk van het Oranje Kruis boek, uitgave 2016. In deze nieuwe druk zijn aan aantal nieuwe inzichten geïntroduceerd, de vette watten worden niet meer toegepast, de driekante doek wordt bij minder gelegenheden gebruikt en is de module Eerste Hulp aan Kinderen nu een standaard onderdeel van de reguliere EHBO-cursus.
  • Bij de aanmelding kan om een verklaring van de cursusorganisatie waar u het vorige seizoen de cursus hebt gevolgd, worden gevraagd.
  • De vereniging hanteert een annuleringsregeling.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator.